Количка
продукти: сума: лв

Национален телефон: 0700 11 001

Паневритмията - разумна обмяна със силите на живата природа

Novina_48-picture_1.jpg"Законите на Паневритмията са написани в цялата Вселена. Паневритмията съществува в цялата Природа. Има една хармония и ритъм в цялото битие. Целият Космос е проникнат от музика, движение, съчетани в едно цяло. Това именно е Паневритмията.

Можем да кажем, че Паневритмията е танц-гимнастика-наука. Тя е разумна обмяна със силите на живата природа. Ако разгледаме езиковия произход на тази дума, то „пан” означава „всеобщ”, „космичен”. Втората представка „ев” значи „истински”, „висш”. „Ев” е това, от което излиза всичко; то означава същината, реалното, същественото в света. А ритъм значи правилност в движението, или във всеки външен израз на нещата.Тогава според езиковия произход на думата „ПАНЕВРИТМИЯ” можем да я наречем „космичен висш ритъм”.
В основите на Паневритмията седят следните седем принципа: принцип на разумността, принцип на съответствието, принцип на трептенията или движенията, принцип на полярността или двойственост, принцип на ритъма, принцип на причини и последствия и принцип на единство или сродство.
Паневритмичните упражнения се основават на космическите закони за контакт на човека с енергиите на Природата и използването им за неговия физически и духовен растеж. Всичките 28 упражнения на Паневритмията са извлечени от живата Природа и са израз на съответни възходящи състояния на човека. Те са спокойни, лишени от стихийността на опиянението, прости, с великата простота на мировите закони и чисти от външни ефекти.
Паневритмията е уникален български метод, който чрез движение, музика и поезия хармонизира цялостно човека – има дълбоко положително въздействие. Тя се състои от 3 части: Паневритмия /28 упр./, Слънчеви лъчи и Пентаграм. Изпълнява се на открито, рано сутрин от деня на пролетното равноденствие – 22 март, до деня на есенното равноденствие – 22 септември.
Паневритмията е създадена през първата половина на 20 век от Учителя Петър Дънов, с духовното име Беинса Дуно. Паневритмията е една нова наука за връзката между хармоничните движения и човешките мисли и чувства.
Чрез Паневритмията по приятен и достъпен начин се възстановява и поддържа добро физическо здраве, психическа устойчивост, развиват се творческите способности. Тя развива умението за общуване и работа в екип. Формира положително отношение към живота и природата. Паневритмия се играе на петте континента, в десетки държави. Все повече хора по света играят Паневритмия, защото тя съответства на нашето еволюционно развитие. Всяка промяна в микроскопичното ни битие е отражение на живота, който блика в макрокосмоса.

Всяка събота от 12:30 часа в Център Гарабитов, гр. Пловдив, ул. Академик Петър Динеков 10 се провежда курс по Паневритмия с водещ Светла Панайотова. Повече информация на 032 693 694 и емайл office@garabitov.bg

Офис София

офис София, Комплекс Есте,
ул. Самоков 28Г

Работно време:
Пон-Съб: 09:00 - 18:00 часа
Неделя: Почивен ден

office@garabitov.com

+359 897 701700
+359 2 8548766

Офис Пловдив

офис Пловдив, ул. Академик Петър Динеков №10

Работно време:
Пон-Пет: 09:00 - 17:30 часа
Събота: Почивен ден
Неделя: Почивен ден

office@garabitov.com

+359 899 915704
+359 32 696700
+359 32 693694